De organisatie van ons onderwijsaanbod

  De organisatie van ons onderwijsaanbod

  We analyseren zorgvuldig alle resultaten, van methodegebonden toetsen tot observaties van de leerkracht, specialisten en intern begeleiders. Op basis hiervan bepalen we de instructiegroep die het beste past bij jouw kind voor lezen, rekenen en taalverzorging. We werken met drie verschillende instructiegroepen:

  1. De basisgroep: De basisinstructie is voldoende voor jouw kind om de gestelde doelen te behalen. Na deze instructie kan hij of zij zelfstandig aan de slag.
  2. De verrijkingsgroep: Jouw kind kan met een korte instructie het gestelde doel halen. Na deze instructie kan hij of zij zelfstandig aan de slag met de lesstof van de methode en verrijkings- en/of verdiepingsstof. Afhankelijk van de behoeften kan ook gekozen worden voor het ‘compacten’ van de leerstof.
  3. De intensieve groep: Jouw kind heeft behoefte aan verlengde instructie, andere instructie en/of extra oefening. Het doel is dat jouw kind na de instructie zelfstandig aan de slag kan en de leerstof begrijpt. De leerkracht heeft dan de gelegenheid om kinderen die extra begeleiding nodig hebben, extra hulp te geven terwijl de andere kinderen zelfstandig werken.

  Ons ontwikkelplan is een dynamisch document waarin we de doelen voor de langere termijn beschrijven. We evalueren dit plan twee keer per jaar en passen de instructiegroepen aan als dat nodig is. Jouw kind kan dus na heroverweging in een andere instructiegroep terechtkomen. Natuurlijk monitoren we dagelijks de resultaten en passen we de instructie aan als dat nodig is. Zo zorgen we ervoor dat jouw kind altijd de beste begeleiding krijgt.