Veiligheid op school

    Veiligheid op school

    Bij IXIEJE staat veiligheid voorop! Wij vinden het heel belangrijk dat iedereen zich veilig en geborgen voelt op onze school. Om dit te garanderen hebben wij regels opgesteld in ons protocol veiligheid. Hierin staat beschreven wat wij belangrijk vinden en wat we van elkaar verwachten. Bij IXIEJE vinden we het belangrijk dat ouders, leerlingen en leerkrachten respectvol met elkaar omgaan en open met elkaar communiceren.

    Wij zien de opvang en begeleiding van onze leerlingen als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van ouders en teamleden. Een goede communicatie tussen ouders en school is daarom heel belangrijk. Hierbij verwachten we een proactieve houding van beide partijen. Samen zorgen we voor een veilige omgeving waarin leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen en zichzelf kunnen zijn.

    Mocht er toch iets gebeuren waarbij je je niet veilig voelt, dan kun je terecht bij onze veiligheidscoördinator. Deze is bereikbaar via het telefoonnummer van de school:

    0182-372406