Pesten wordt op IXIEJE niet geaccepteerd. We voeren als school een actief beleid om pesten te voorkomen en tegen te gaan. In ons protocol is vastgelegd welke stappen de school zet in het geval van pesten. Het protocol geeft kinderen, leerkrachten en ouders duidelijkheid over hoe gehandeld wordt. U kunt het protocol vinden in de map downloads.

In schooljaar 2018-2019 zijn wij gestart met De Vreedzame School. Het huidige pestprotocol sluit niet meer volledige aan op deze werkwijze. We zijn dan ook hard bezig met het aanpassen van ons pestprotocol.