IXIEJE is een school waar leerkrachten, leerlingen en de ouders zich geborgen en veilig willen voelen. Gepast wederzijds respect draagt bij aan een onderlinge communicatie waarbij sprake is van de grootst mogelijke openheid. Het protocol veiligheid beschrijft de heersende normen en waarden en zorgt voor een duidelijke regelgeving waaraan iedereen zich dient te houden. IXIEJE ziet de opvang en begeleiding van onze leerlingen als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van ouders en teamleden. Het is daarom van het grootste belang om op de juiste tijden zorg te dragen voor de onderlinge communicatie. Van beide geledingen verwachten we een proactieve houding.

De veiligheidscoördinator van de school is Rianne Tax.
Zij is bereikbaar via het algemene telefoonnummer van de school (0182-372406) of per mail: directie@ixieje.nu