Communicatie met ouders

  Communicatie met ouders

  Wij vinden goede communicatie met ouders erg belangrijk. Als school dragen we samen met de ouders namelijk de verantwoordelijkheid voor de kinderen. Daarom hopen we ook op betrokkenheid van ouders bij de groep en de school.

  Parro

  We maken als school gebruik van de app Parro, die je kunt gebruiken op je smartphone of computer. We gebruiken Parro voor oproepen voor ouderparticipatie, inschrijvingen voor oudergesprekken, of om ouders op de hoogte te brengen van gebeurtenissen in de klas. Ook kun je als ouder vragen stellen aan de leerkracht via Parro.

  ParnasSys

  ParnasSys is ons administratie- en leerlingvolgsysteem. De resultaten van de methodegebonden toetsen en het IEP LVS worden geregistreerd in ParnasSys waardoor we de didactische vorderingen van je kind nauwkeurig kunnen volgen.

  Log in bij Parro en ParnasSys