MR en OR

  MR en OR

  Medezeggenschapsraad (MR)

  De MR houdt zich vooral bezig het met onderwijsbeleid op onze school. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om het schoolplan, het integraal personeelsbeleid, huisvesting en formatieplan. Onze MR bestaat uit 3 ouders en 3 personeelsleden. De leden van de MR worden gekozen door ouders/verzorgers en het personeel.

  Het is voor alle scholen verplicht om een MR te hebben. De rechten ervan zijn vastgelegd in een wettelijk reglement.

  Vergaderrooster schooljaar 2023-2024
  Donderdag 30 november 2023 - 19:30 uur
  Maandag 22 januari 2024 - 16:30 uur
  Dinsdag 12 maart 2024 - 19:30 uur
  Donderdag 25 april 2024 - 16:30 uur
  Maandag 24 juni 2024 - 19:30 uur

  IXIEJE-143.jpg

  Ouderraad (OR)

  IXIEJE heeft een actieve ouderraad, die zich bezighoudt met het optimaal benutten van de vrijwillige inzet van ouders en het organiseren van festiviteiten, zoals het Sinterklaasfeest, het Suikerfeest, Pasen, de schoolreis en het schoolkamp. Voor elk van deze onderdelen is er een commissie waarin ouders en leerkrachten nauw samenwerken.

  De OR bestaat uit maximaal 11 ouders en 2 teamleden, die door het team zijn afgevaardigd. Ons doel is om de samenstelling van de OR een juiste afspiegeling te laten zijn van onze ouders.